Velkommen til bevægelseshusets hjemmeside.

Bevægelseshuset er lukket i øjeblikket grundet barsel, men  åbner sommer 2017.

 

Om bevægelseshuset, kinesiologien, tankefeltterapien og massagen.

I bevægelseshuset kan du bestille enten tid til massage, kinesiologi eller tankefeltterapi (TFT/EFT) behandlinger. Eller du kan deltage på et meditativbevægelseshold. Nederst på denne side kan du læse mere om kinesiologi, massage og tankefeltterapi.

Behandlingerne er alle medvirkende til at afbalancere krop og sind. Gamle uhensigtsmæssige strukturer og blokeringer frigives eller forvandles, og der skabes eksempelvis fornyet energi og sundhed.

Typiske problemer, jeg arbejder med, er mangel på energi, depression, fysiske og psykiske problemer, fobier, traumer, smerter, afhængighed og angst.

Jeg behandler ud fra et helhedssyn, hvor tanker, følelser og krop er tæt forbundet og gensidigt påvirker hinanden. Jeg har god erfaring med at kombinere de forskellige behandlingsformer.

Kinesiologien er en unik behandlingsform pga. anvendelse af muskeltest. Kinesiologien kan via muskeltest, afgøre hvad problemet er. Samtidig kan det via muskeltesten afgøres hvilken individuel behandling, der kan fjerne ubalancerne og øge energien, velbefindende og sundhed. Der bliver taget hånd om fysiske, kemiske/ernæringsmæssige, psykiske og ernærgimæssige forhold. Med kinesiologien kommer vi således rundt i alle de problematikker, der kan være årsag til den enkeltes problem, og som noget helt unikt er kinesiologi netop på grund af muskeltesten fuldstændig tilpasset den enkelte person. På Danske Kinesiologers hjemmeside www.kinesiologi.dk kan du læse mere om kinesiologi, dens anvendelsesmulighedder, samt hvilke uddannelseskrav, der stilles til kinesiologer.

Tankefeltterapien er en metode til at lindre og ofte kurere psykisk og fysisk ubehag.  Ubehag er en generaliseret betegnelse for alle uønskede tilstande. I behandlingen arbejdes med tapping på meridianpunkter og samtaleterapi. Teorien er at der er en forbindelse mellem vore tanker, vore følelser og kroppen. Vi kalder denne forbindelse for kroppens energisystem. Når der er en forstyrrelse i kroppens energisystem, vil vi ikke kunne slippe ubehag. Dette kan tankefeltterapi hjælpe med. På Dansk skole for TFT og EFT´s hjemmeside www.tankefeltterapi.dk kan du læse mere om tankefeltterapi.

Massagen tager udgangspunkt i den enkelte persons behov og veksler mellem dyb muskelmassage, bindevævsmassage, inddragning af trikkerpunkter og afbalanceringsteknikker. Gennem massagen kan bl.a. opnås dyb afslapning og frigivelse af spændinger og blokeringer.